fbpx
Spring naar de inhoud
Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

VOORWERP

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door MediaNation NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.231.310 (“MediaNation NV”) en elk van de met haar verbonden ondernemingen.

Contactgegevens

Vermeld steeds ‘t.a.v. Privacy Departement’ teneinde ervoor te zorgen dat uw communicatie niet door een ander departement wordt gelezen:

Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103
9000 Gent

02 669 09 80

Het Privacy Departement van MediaNation is per mail te bereiken via privacy@gmgroup.be

Onder deze privacyverklaring vallen de diensten en platformen van volgende merken:

 • newsmonkey
 • Business AM
 • Goodbye
 • Strak
 • Gezond

Persoonsgegevens die wij verwerken

MediaNation NV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@gmgroup.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MediaNation NV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of magazines
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • MediaNation NV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
 • MediaNation NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MediaNation NV maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MediaNation NV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Indien je het recht tot verwijdering uitoefent zullen wij je gegevens niet meer gebruiken. We zullen deze gearchiveerde gegevens wel nog gedurende een jaar, beperkt toegankelijk, bijhouden voor de behandeling van mogelijke juridische geschillen. Na afloop van die bewaartermijn worden je gegevens definitief verwijderd of geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

MediaNation NV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MediaNation NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij deelname aan een enquete of wedstrijd kunnen je gegevens gedeeld worden met de commerciële partner waarmee de actie in kwestie opgezet werd. Over welke partner het gaat, en welke data met hen gedeeld wordt, staat steeds duidelijk vermeld in een disclaimer op het deelnameformulier. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MediaNation NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MediaNation NV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google

Onze websites maken gebruik van bepaalde diensten aangeboden door Google. Bepaalde persoonsgegevens kunnen daardoor gedeeld worden door gebruik te maken van de sites. Om meer te weten te komen over de wijze waarop Google deze gegevens verwerkt kan u deze link raadplegen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MediaNation NV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@gmgroup.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MediaNation NV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Privacy Departement via privacy@gmgroup.be.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

MediaNation NV behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan (de veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor advertenties via Ads & Data

Ads & Data? Dat is een organisatie die Belgische aanbieders van advertentieruimte bijeenbrengt. Deze partners bouwen samen advertentiedoelgroepen op en tonen gepersonaliseerde advertenties op digitale media en televisie. MediaNation NV en Ads & Data (Harensesteenweg 226, 1800 Vilvoorde, België; KBO-nummer: 0809.309.701) verwerken jouw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?

Geef jij toestemming om je persoonsgegevens te verwerken? Dan worden ze eerst verzameld door MediaNation NV. Vervolgens geeft MediaNation NV ze in versleutelde vorm door aan Ads & Data. Door die versleuteling kan Ads & Data jou niet rechtstreeks identificeren, maar wel gepersonaliseerde advertenties selecteren. 

Daarna stelt Ads & Data je advertentieprofiel op (bijvoorbeeld: sportliefhebber, [man, leeftijd 30-45 enkel bij Provided Data]). Ze gebruiken dat profiel om jou op bepaalde websites en applicaties van MediaNation NV relevante advertenties te tonen, op geautomatiseerde wijze. Ads & Data schakelt hiervoor verschillende dienstverleners in.

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen jullie?

Het gaat om: gegevens die je zelf verstrekt of “Provided data” / geobserveerde gegevens van je klik- surf- en kijkgedrag of “Observed Data” /afgeleide gegevens of “Derived Data” .

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

Om:

 • Je gepersonaliseerde online advertentieprofiel op te stellen
 • Voor jou gepersonaliseerde advertenties te selecteren

MediaNation NV vraagt wel altijd je uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerkingen. 

Wil je je gegeven toestemming intrekken? Dat doe je zo: [TODO specifiek per Partner].

Welke persoonsgegevens deelt Ads & Data? En met wie?

Ads & Data deelt je advertentieprofiel met: 

 • Verwerkers die in opdracht van MediaNation NV gegevens verwerken (zoals IT-bedrijven) 
 • Adverteerders die gebruik willen maken van de diensten van Ads & Data om gepersonaliseerde reclame te tonen op de websites en applicaties van MediaNation NV

Ook deelt Ads & Data een identificatienummer van jouw browser met elektronische platformen die het selecteren en tonen van gepersonaliseerde advertenties mogelijk maken. 

Sommige ontvangers bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Worden jouw versleutelde gegevens aan hen doorgegeven? Dan zijn je data gedekt door passende waarborgen, waaronder modelbepalingen van de Europese Commissie. Zo blijven je gegevens adequaat beschermd.

Ads & Data update jouw persoonsgegevens voortdurend en bewaart ze maximaal 13 maanden

Wat zijn mijn rechten? En waar oefen ik ze uit?

Je hebt verschillende rechten. Welke dat zijn, lees je hierboven in deze privacy policy. Sommige van die rechten kan je zowel bij MediaNation NV als bij Ads & Data uitoefenen, volgens de voorwaarden in de wet. 

Wil je je rechten uitoefenen? Dan is de Data Protection Officer van MediaNation NV jouw aanspreekpunt. Niet Ads & Data. Zij hebben immers geen gegevens om jou rechtstreeks te identificeren (zoals een naam of e-mailadres).

Laatste update: 09/05/2023